Կուսակցության և թեկնածուների հայտարագրերը

16/06/2021 16:52

«Մեր տունը Հայաստանն է» դաշինք

Կուսակցության հայտարարագիրն է՝

Անշարժ գույք-0,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցները-0,

Բաժնեմաս և փայաբաժին-0,

Եկամուտներ-0։

Տիգրան Ուրիխանյանի հայտարագիրն է՝ 

Անշարժ գույք-1,

Շարժական գույք-1․

Թանկարժեք գույք-0,

Արժեթղթեր և այլ ներդրումներ-0,

Դրամական միջոցները-5500000 ՀՀ դրամ։