Այս հարցաշարը հնարավորություն է տալիս գտնել Ձեր մոտավոր տեղը քաղաքական գաղափարախոսությունների տարրապատկերում:
Ինչպես բոլոր հարցաշարերի դեպքում, այստեղ ևս արդյունքների ճշգրտությունը մեծապես պայմանավորված է հարցաշարը լրացնողի անկեղծությամբ եւ հարցերին տիրապետելու մակարդակով:
Քաղաքական երկխոսություն կազմակերպությունը երաշխավորում է Ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը: Հայտնում ենք, որ թեստը անհրաժեշտ է լրացնել անձնական հաշվից մուտք գործելով՝ արդյունքների վրա ուղղորդված ազդեցությունից խուսափելու համար: