ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱԳՐԵՐԸ

16/06/2021 17:41

«Վերելք» կուսակցություն

Վերելք Կուսակցության հայտարարագիրը ՝

 

Անշարժ գույք-0,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցները-15,000 ՀՀ դրամ,

Բաժնեմաս և փայաբաժին-0,

Եկամուտներ-0։

 

Ալեքսան Մինասյանի հայտարարագիրը ՝

Անշարժ գույք-1,

Շարժական գույք-1,

Թանկարժեք գույք-0,

Արժեթղթեր և այլ ներդրումներ-0,

Դրամական միջոցներ - 20 000 000 ՀՀ դրամ,120 000 ԱՄՆ դոլար,

Եկամուտներ-8 616 430 ՀՀ դրամ։