Կուսակցության և թեկնածուի հայտարարագրերը

16/06/2021 17:43

«Քաղաքացու Որոշում» սոցիալ դեմոկրատական կուսակցություն

Կուսակցության հայտարագիրն է՝

Անշարժ գույք-0,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցները-1322155 ՀՀ դրամ, 

Բաժնեմաս և փայաբաժին-0,

Եկամուտներ-10474914 ՀՀ դրամ։

Սուրեն Սահակյանի հայտարագիրն է՝

Անշարժ գույք-3,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Արժեթղթեր և այլ ներդրումներ-0,

Դրամական միջոցները- 8000000 ՀՀ դրամ,20 000 ԱՄՆ դոլար,

Եկամուտներ -30390300 ՀՀ դրամ։