Կառավարության աջակցության փաթեթներ

17/04/2020 12:09

ՀՀ կառավարությունը հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակում պետական աջակցություն կտրամադրի մի շարք քաղաքացիների և տնտեսվարողների։ Այդ նպատակով կառավարությունը մշակել է կորոնավիրուսի սոցիալական և տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր։

Եթե դուք`

 • մինչև 14 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիք եք, որտեղ ծնողները կամ ծնողներից մեկը կորցրել է իր գրանցված աշխատանքը մարտի 13-25 ընկած ժամանակահատվածում և մարտի 25-ի դրությամբ ծնողներից ոչ մեկը չունի աշխատանք,
 • մարտի 13-30 ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքից ազատված անձ եք և չեք աշխատել ֆինանսական կազմակերպություններում կամ շահումով խաղերի կազմակերպիչների մոտ
 • հղի կին եք, ով մարտի 30-ի դրությամբ չունի աշխատանք և ում ամուսինն ազատվել է աշխատանքից մարտի 13-30 ընկած ժամանակահատվածում կամ չունեք ամուսին,
 • քաղաքացի եք, ով մարտի 13-30 հանդիսացել է նշված ոլորտների վարձու աշխատող կամ անհատ ձեռնարկատեր՝
  - հյուրանոցային և հյուրատնային ծառայություններ,
  - հանրային սննդի ծառայություններ,
  - զբոսաշրջային ծառայություններ,
  - վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների ծառայություններ,
  - մանրածախ առևտրի ծառայություններ (բացառությամբ սննդամթերք և դեղորայք վաճառողների
 • ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն (երթուղային տրանսպորտ)
 • նախադպրոցական կրթություն (մասնավոր մանկապարտեզներ)
 • ­սպորտի բնագավառում գործունեություն (սպորտային ակումբներ, լողավազաններ)
 • զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն.
 • հագուստի արտադրություն.
 • կոշիկի և այլ կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն.
 • կահույքի արտադրություն.
 • թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից և քարերից զարդերի պատրաստում.
 • ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
 • օդային տրանսպորտի գործունեություն.
 • կինոթատրոնների գործունեություն.
 • լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն.
 • ավտոմեքենաների և այլ առարկաների վարձույթ.
 • կրթական գործունեություն մշակույթի, երաժշտության, սպորտի, պարի բնագավառում.
 • ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն.
 • լվացման, մաքրման և չոր մաքրման ծառայությունների մատուցում.
 • պոլիգրաֆիական գործունեություն (տպագրության ծառայություն).
 • առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ:

 

 • 0-18 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիք եք, որտեղ երկու ծնողներն էլ չունեն գրանցված աշխատանք
 • բնական գազի մատակարարման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կնքած բնակիչ բաժանորդներ եք, ում 2020 թվականի փետրվար ամսվա ծախսը չի գերազանցել բնական գազի սպառման գծով՝ 10 000 դրամը, էլեկտրական էներգիայի սպառման գծով՝ 5 000 դրամը
 • բնական գազի մատակարարման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կնքած բնակիչ բաժանորդ եք, ում 2020 թվականի փետրվար ամսվա ծախսը կազմել է բնական գազի սպառման գծով՝ 10 001 - 30 000 դրամ ներառյալ, իսկ էլեկտրական էներգիայի սպառման գծով՝ 5 001 - 10 000 դրամ ներառյալ
 • 2020 թվականի ապրիլ ամսվա դրությամբ ընտանեկան և սոցիալական նպաստների իրավունք ունեցող ընտանիքները
 • ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական (կլինիկական օրդինատուրա) կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող սովորողներ,
 • ՀՀ այն բնակիչները, որոնք կմասնակցեն, շրջակա միջավայրի նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, «Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի» եւ «Էյ Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող գետերի ափապաշտպան անտառաշերտերի հիմնման աշխատանքներին
 • բնական գազի մատակարարման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և խմելու ջրի մատակարարման և (կամ) ջրահեռացման ծառայության պայմանագրեր կնքած բնակիչ բաժանորդները, որոնք փետրվար ամսվա բնական գազի սպառումը կազմել է 30 001 - 40 000 դրամ, էլեկտրական էներգիայի սպառումը 10 001-25 000 դրամ և մարտ ամսվա խմելու ջրի մատակարարման և (կամ) ջրահեռացման ծառայության դիմաց ծախսը կազմել է մինչև 3000 դրամ ներառյալ:
 • եթե դուք քաղաքացի եք, ով 2020 թվականի մարտի 31-ից մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքից ազատվել է և նույն ժամանակահատվածում մեկ այլ աշխատանքի չի անցել և աշխատանքային հարաբերությունների մեջ չի գտնվել սահմանված գործատուների հետ (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, գրավատներ, ապահովագրական ընկերություններ, արտարժույթի փոխանակման կետեր, ներդրումային կազմակերպություններ, ներդրումային ֆոնդեր, վիճակախաղերի և շահումով խաղերի կազմակերպիչներ և այլն)

Խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ կորոնավիրուսի սոցիալական  հետևանքների չեզոքացման ծրագրերին ու ֆինանսական աջակցության տրամադրման հիմնական պայմաններին և չափին հետևյալ հղմամբ՝ https://www.gov.am/am/covid-19-cragrer./:

Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերին, հարկ է նշել, որ պետական աջակցության շահառու խմբեր են հանդիսանում՝

 • ռեզիդենտ տնտեսավարողները, որոնք ունեն բարվոք վարկային և հարկային պատմություն (թիրախը՝ հենց ծախսի նպատակով է որոշվում,),
 • ոլորտի ռեզիդենտ տնտեսավարողները և անհատները, որոնք ունեն բարվոք վարկային և հարկային պատմություն, ինչպես նաև գյուղ.կոոպերատիվներ (թիրախ՝ գյուղատնտեսության ոլորտ)
 • ռեզիդենտ տնտեսավարողները, որոնք ունեն բարվոք վարկային և հարկային պատմություն (թիրախ՝ ՓՄՁներ)
 • 2-ից 50 աշխատակից ունեցող ռեզիդենտ տնտեսավարողները
 • միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացող տնտեսավարողները
 • տնտեսավարողներ, ովքեր համապատասխանում են «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում նշված չափանիշներին,
 • այն տնտեսվարողները, որոնք 2020 թ.-ի փետրվար, մարտ և ապրիլ ամիսների համար օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ ՊԵԿ ներկայացված եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկներով ունեցել են ամսական 2-ից 100 աշխատակից:
 • ՀՀ տարածքում գրանցված կազմակերպություն եք կամ անհատ ձեռնարկատեր
 • 2020 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2020 թվականի մայիսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում 2-ից 100 վարձու աշխատող ունեցող տնտեսավարող եք

Շահառու խմբերը կարող են ծանոթանալ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերին և աջակցության հիմնական պայմաններին հետևյալ հղմամբ՝ https://www.gov.am/am/covid19./: