Ոչ ֆորմալ, աշխատանքային քննարկումներ

01/12/2021 12:53

2019թ․ օգոստոսի 26-ից 28-ը «Քաղաքական երկխոսություն» կազմակերպությունը գտնվում էր Աղվերանում։ Ոչ ֆորմալ, աշխատանքային քննարկումների ընթացքում ամփոփվեց կազմակերպության շուրջ մեկամյա գործունեությունը, քննարկվեցին ընթացիկ աշխատանքները, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանները, կատարվեցին ռազմավարական պլանավորման աշխատանքներ։