Ծրագրերի ղեկավարի թափուր հաստիք

10/03/2023 15:48

Պաշտոն՝ ծրագրերի ղեկավար

Բացման օրը՝  մարտի 10, 2023

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ մարտի 31, 2023

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի տեսակը՝ լրիվ դրույք՝ աշխատանքային ճկուն գրաֆիկով

Աշխատանքի նպատակը՝ 

Մենք փնտում ենք փորձառու և նախաձեռնող անհատի՝ մեր փոքր թիմին միանալու համար, որը կղեկավարի Քաղաքական երկխոսության աշխատանքը՝ համակարգելով ծրագրի գործողությունները։ Գործադիր տնօրենին զեկուցելով՝ նա կաշխատի հիմնադիրների հետ, կաջակցի ծրագրերի անձնակազմին Քաղաքական երկխոսության ընթացիկ ծրագրերը

մշակելու և իրականացնելու հարցում, ինչպես նաև իր ներդրումը կունենա ֆոնդհայթայթման գործընթացում։ 

Հիմնական պարտականությունները՝ 

 • Տարբեր ծրագրերի կառավարում՝ ներառյալ սերտ համագործակցություն ծրագրի անձնակազմի, շահագրգիռ կողմերի, Քաղաքական երկխոսության ղեկավարության և շահառուների հետ
 • Գնահատել կազմակերպության առաջընթացը և բացահայտել ծրագրին առնչվող էական հնարավորություններն ու ռիսկերը
 • Վերահսկել ծրագրի բոլոր ասպեկտները՝ ներառյալ բյուջեն, ժամկետները, պայմանագրերը
 • Ղեկավարության հետ համագործակցելով՝ սահմանել ծրագրի շրջանակը, նպատակներ ու արդյունքները, որոնք համապատասխանում են կազմակերպության նպատակներին 
 • Ղեկավարել ծրագրային թիմը և համոզված լինել, որ այն աշխատում է առաջնահերթ խնդիրների վրա և կատարում է ծրագրի պայմանագրերով սահմանված բոլոր պարտավորությունները
 • Մասնակցել ծրագիր գրելու գործընթացին
 • Ապահովել ժամանակին և բարձրորակ հաշվետվությունների ներկայացումը դոնորներին 
 • Հետևել ծրագրի ծախսերին և իրականացմանը՝ զեեկուցելով այն ամենշաբաթյա հանդիպումների ընթացքում 
 • Ապահովել աշխատանքի համապատասխանությունը դոնորների արժեքներին, ընթացակարգերին և գնումների քաղաքականությանը
 • Տնօրենի հետ կիսել դոնորների հետ հաղորդակցության և ֆոնդհայթհայթման վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ կազմակերպության ներկայացման պարտականությունները

Անհրաժեշտ որակավորումները՝ 

 • Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ, նախընտրելի է ծրագրերի կառավարում  քաղաքացիական հասարակության ոլորտում, կամ այլ զուգահեռ ոլորտներում, որը կներառի ծրագրի մշակման և իրականացման բոլոր ասպեկտները
 • Բակալավրի աստիճան հումանիտար կամ այլ հասարական գիտությունների ոլորտում 
 • Դոնորների հետ աշխատելու փորձ, մասնավորապես՝ արագ վերլուծելու, հասկանալու տարբերակելու և պահանջները ներկայացնելու հմտություններ
 • Առաջնորդելու ուժեղ հմտություններ՝ ապացուցված տարբեր թիմերի աշխատանքների հաջող համակարգմամբ
 • Հայերենի և անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի գերազանց իմացություն (պարտադիր)
 • Հայաստանի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, բարեփոխումների, քաղհասարակության և երկրի այլ զարգացումների վերաբերյալ հստակ ըմբռնում

Վարձատրություն՝ 

Մրցունակ աշխատավարձ՝ տվյալ պաշտոնին համապատասխան անհրաժեշտ փորձի, կրթության և այլ որակների առկայության դեպքում

Ինչպես Դիմել՝ 

Հետաքրքրված դիմորդները պետք է ներկայացնեն համառոտ ուղեկցող նամակ և CV՝ բացատրելով, թե ինչու է իրենց փորձը համապատասխանում սույն պաշտոնին։ Նամակն ու CV-ն պետք է ուղարկել  jobs@political.am էլ․ հասցեին։