Երևանի զարգացման ծրագրերի համեմատություն

02/04/2024 16:24

Երևանի 2019-2023 թթ. և 2024-2028 թթ. զարգացման հնգամյա ծրագրերի համեմատական վերլուծությունը առանձնացնում է երկու ծրագրերում առկա  ոլորտային այն դրույթները, որոնք ներառված են եղել 2019-2023 թթ. հմգամյա ծրագրում, սակայն տեղ են գտել նաև Երևանի զարգացման նոր՝ 2014-2028 թթ., հնգամյա ծրագրում: Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ զեկույցում ներկայացված որոշ դրույթներ ենթադրում են շարունակական իրականացում, և դրանց ներառումը երկու ծրագրերում պայմանավորված է այդ հանգամանքով:

Վերլուծության իրականացման նպատակը քաղաքի արդյունավետ կառավարման տեսանկյունից հաշվետվողականության մակարդակի բարձրացմանը նպաստելն է:

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է «Քաղաքական երկխոսություն» կազմակերպության կողմից «Yerevan G.U.I.D.E. (Generating Understanding in Democrat-ic Elections)» ծրագրի շրջանակում՝ Ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի ֆինանսական օժանդակությամբ։

Հետազոտություն մեջ առկա դրույթները կարող են չհամընկնել «Քաղաքական երկխոսություն» կազմակերպության կամ Ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի տեսակետների հետ։

Զեկույցին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով.

Երևանի զարգացման 2019-2023թթ. և 2024-2028թթ. հնգամյա ծրագրերի համեմատական վերլուծություն.pdf