«Քաղաքական կոմպասի» տվյալների վերլուծությունը

26/04/2024 17:20

Սույն հետազոտության մեջ ներկայացված է «Քաղաքական երկխոսություն» կազմակերպության կողմից մշակված «Քաղաքական կոմպաս» թեստի արդյունքների վերլուծությունը:

Քաղաքական կողմնացույցը բացահայտում է մարդու քաղաքական գաղափարախոսական կողմնորոշումը երկչափ քաղաքական առանցքի մոդելի հիման վրա: Թեստը մշակված է՝ հաշվի առնելով հայաստանյան սոցիալ-քաղաքական, սոցիալ-մշակութային իրականությունը:

Տվյալների վերլուծությունն ամփոփող զեկույցին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով. 

Քաղաքական կոմպասի վերլուծության արդյունքները