Քաղաքական գաղափարախոսություն 2

04/09/2020 13:43

«Հայաստանյան կուսակցությունների քաղաքական գաղափարախոսություններն ըստ իրենց ծրագրերի»

Հետազոտության արդյունքները

 Հետազոտությունը պատրաստվել է «Քաղաքական երկխոսություն» կազմակերպության նախաձեռնությամբ և Նիդերլանդների Թագավորության ԱԳՆ-ի ֆինանսական աջակցությամբ: Սույն հետազոտությունը իրականացրել է հայաստանյան և համաեվրոպական կուսակցությունների քաղաքական ծրագրերի համեմատություն՝ հայաստանյան կուսակցությունների ծրագրերում արտահայտված գաղափարախոսությունների բացահայտման նպատակով։ Տեքստերի ընդհանուր գնահատման մեթոդի կիրառմամբ ուսումնասիրվել են 9 կուսակցության (գրանցված 10 եվրոպական կուսակցություններից մեկը ոչ ավանդական, յուրահատուկ նպատակներ ունեցող ռեգիոնալ կուսակցություն է եւ այդ պատճառով չի դիտարկվել մեր կողմից) նախընտրական ծրագրերը: Համաեվրոպական կուսակցությունների գաղափարախոսությունների բնութագրերը նշելիս օգտագործվել է Վոլֆրամ Նորդսիկի «Կուսակցությունները եւ ընտրությունները Եվրոպայում» հետազոտական ռեսուրսը:

Հետազոտությունը հասանելի է հետևյալ հղումող՝

https://political.am/storage/uploads/files/arm_print.pdf