Մարդու իրավունքներ

18/03/2021 14:03

ՀՀ Արդարադատության նախարարության ներկայացրած ՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին ռազմավարություն: