Պետական բյուջեյի ծախսերը

18/03/2021 14:06

Նախարարություններին հատկացվող դրամական միջոցները՝ ըստ «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի։