Ապահովագրության հայեցակարգ

18/03/2021 14:08

Ի՞նչ է առողջության հարկը։
Ըստ հայեցակարգի ինչպե՞ս են հավաքագրվելու առողջության համապարփակ ապահովագրության համար ֆինանսական միջոցները։

Պարզ և մանրամասն՝

https://political.am/articles/20