Բռնության կոչերի քրեականացում

18/03/2021 14:13

 Այսուհետ բռնության հրապարակային կոչը և քարոզը քրեորեն պատժելի են՝

ՀՀ ԱԺ-ն ապրիլի 15-ին երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց բռնության հրապարակային կոչը և քարոզը քրեականացնող նախագիծը:
- - - - - -
 Քրեական օրենսգիրքի 226.2-րդ հոդվածով պատասխանատվություն է նախատեսվում անձանց կամ խմբերի կողմից, բռնության կոչ և քարոզ իրականացնելու համար։
- - - - - -
 Բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ բռնություն քարոզելը ` պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի 50 -150 - ապատկի չափով կամ կալանքով` երկուսից երեք ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ` մեկ տարի ժամկետով:

https://political.am/articles/27