Զինծառայողների դրոշմանիշային վճարները

18/03/2021 14:37

2021 թվականի հունվարի 1-ից բարձրանում են Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի դրոշմանիշային վճարները: