Մշակույթ

Ընտրություններ

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն logo «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն

 • Իրականացնելու ենք ժամանակակից ստեղծագործողների սոցիալական խնդիրների ու կարիքների ուսումնասիրություն և վերլուծության հիման վրա մշակելու ենք այդ խնդիրների համալիր լուծման մեխանիզմներ:
 • Հստակեցնելու ենք ինքնազբաղ ստեղծագործողների, ժողովրդական արհեստներով զբաղվող վարպետների սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը և իրավահարաբերությունները։
 •  Օրենսդրորեն կարգավորելու ենք մեկենասության ոլորտը։ Տեղեկատվական արշավների միջոցով աջակցելու ենք հովանավորների վարկանիշի բարձրացմանը։
 •  Բարելավելու ենք օրենսդրական դաշտը, այդ թվում՝ ներդաշնակեցնելով միջազգային օրենսդրության հետ։ Մշակելու ենք ոլորտային ՊՈԱԿ-ների արդյունավետության գնահատման անհատական չափորոշիչներ։ Խթանելու ենք ՊՈԱԿ-ների ֆինանսական ինքնավարությունը՝ եկամուտների տարբերակման միջոցով ավելացնելով արտաբյուջետային միջոցները։
 • Տեխնիկապես վերազինելու ենք թատրոններն ու համերգասրահները, թանգարանները և գրադարանները։ Լուսաձայնային սարքավորումների ձեքբերման և անվտանգության համակարգի ներդրման կապիտալ հատկացումները ավելացնելու ենք 75%-ով, երաժշտական գործիքների ձեռքբերման ու համալրման նպատակով հատկացումները՝ մինչև 80%-ով, գիտահետազոտական լաբորատորիաների և ներդրված սարքավորումների նպատակով հատկացումները՝ 50%-ով։
 •  Իրականացնելու ենք երիտասարդական կենտրոնների և արվեստի կացարանների առնվազն 10 պիլոտային նախագիծ։
 • Գեղագիտական կրթության կենտրոնների թիվը 3-ից հասցնելու ենք 12-ի, համայնքներում իրականացվող մշակութային նախագծերն ավելացնելու ենք առնվազն 50%-ով։ Խթանելու ենք միջհամայնքային համագործակցությունը՝ առանձին աջակցություն տրամադրելով թատերահամերգային համատեղ նախագծերին։
 • Քարտեզագրելու ենք ժողովրդական արհեստանոցները և արվեստանոցները հանրապետության ողջ տարածքում՝ ըստ համայնքների և գործունեության տեսակների։ Գույքագրելու ենք անկախության շրջանի մշակութային ժառանգությունն ըստ արխիվացված հավաքածուների և ակադեմիական հրապարակումների։ Գույքագրելու ենք նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող հայ ժողովրդի պատմամշակութային անշարժ, շարժական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը։
 • Ստեղծելու ենք մշակութային ժառանգության համապարփակ ներկայացման էլեկտրոնային հարթակ։ Ամբողջացնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության թանգարանային առարկաների շտեմարանը։ Համալրելու ենք ոչ նյութական մշակութային ժառանգության շտեմարանը։ Կատարելագործելու ենք հուշարձանների էլեկտրոնային շտեմարանը։ Ապահովելու ենք գրավոր ժառանգության թվայնացման շարունակականությունը՝ համալրելով մինչև 1960 թվականը հրատարակված գրավոր ժառանգության թվայնացված միավորները։
 • Թանգարանային, գրադարանային, մշակութային ժառանգության պահպանության ոլորտի մասնագետներին վերապատրաստելու ենք միջազգային փորձին համապատասխան։ Խթանելու ենք արվեստի պատմաբանների և քննադատների ինստիտուտի զարգացմումը։
 • Արդյունքում ոլորտային մասնագետների մասնագիտական կարողությունների շարունակական զարգացման շնորհիվ արդիականացնելու ենք մշակութային ժառանության պապանման և փոխանցման գործընթացը։ Մասնագիտական կարողությունների կատարելագործումը նպաստելու է նաև մշակութային զբոսաշրջությանը։
 • Դպրոցներում ներդնելու ենք մշակութային ժառանության պահպանության վերաբերյալ ուսումնական ձեռնարկ։ Մանկավարժական համալսարանի ուսումնական ծրագրերում ներդնելու ենք թանգարանային մանկավարժության պարտադիր կուրս։ Նոր հրատարակությունների և միջազգային լավագույն գրականության թարգմանությունների միջոցով արդիականացնելու ենք մշակութային ժառանգության ոլորտի մասնագիտական գրականությունը։
 • Կատարելագործելու ենք պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների ենթակառուցվածքները։
 • Ներդնելու ենք գրադարաններում և թանգարաններում էլեկտրոնային սպասարկման ծրագրեր։
 •  Թանգարաններում և գրադարաններում ընդլայնելու ենք կրթական բաղադրիչը՝ ավելացնելով կրթական ծրագրերի և գիտական հրապարակումների թիվը։ Նախորդ ծրագրերի լավագույն փորձի վրա հիմնվելով՝ շարունակելու ենք իրականացնել ժամանակակից արվեստագետների և կրթական հաստատությունների համագործակցության ծրագրեր։
 • Ընդլայնելու ենք միջազգային կառույցների հետ համագործակցությունը (Բրիտանական խորհուրդ, ԵՄ պատվիրակություն, Ստեղծարար Եվրոպա, ՀՀՄՀ, Եվրոպայի Խորհուրդ, ՄԱԿ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ և այլն)։ Մշակելու ենք համատեղ գործողությունների ծրագիր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և ոլորտի լիազոր մարմնի հետ։ Տրամադրելու ենք միջազգային մշակութային-մասնագիտական հարթակներում մասնակցության հատուկ դրամաշնորհներ։

«Պատիվ ունեմ» դաշինք logo «Պատիվ ունեմ» դաշինք

 • Հայաստանի Հանրապետության և հայ հասարակության հոգևոր-մշակութային առաջնահերթությունների հստակեցում և հաստատագրում, 
 • համապատասխան հիմնարար փաստաթղթերի մշակում, 
 • ոլորտային մասնագետների մասնակցությամբ հայ ավանդական մշակույթի խորքային շերտերի հստակ սահմանում, 
 • հայ մշակույթի ինքնութենական նշանակության որոշարկում՝ ըստ ավանդական և պրոֆեսիոնալ արվեստի ճյուղերի, 
 • համաշխարհային արվեստի և հոգևոր արժեքների այն շրջանակի որոշարկում, որը համահունչ է հայ հասարակության և հայկական պետականության առաջընթացին, դրանց արտացոլումը մշակութային քաղաքականություն իրականացնող պետական մարմինների քաղաքական և կանոնակարգային փաստաթղթերում, 
 • ոլորտին առնչվող ժամանակակից համաշխարհային տեղաշարժերի հանդեպ խիստ զգայուն, բայց և խտրական ընկալունակություն պետական համակարգում։ Սահմանել ոլորտային կառավարման մարմինների և մշակութային կազմակերպությունների գործառույթները, գործունեության ձևերն ու հստակ շրջանակը։ 
 • Դրանց պատասխանատվության շրջանակը սահմանել ըստ մշակույթի հիմնարար շերտերի՝ դուրս թողնելով զուտ շուկայական բնույթ ունեցող ոլորտներն ու արտահայտությունները։ 
 • Որոշարկել և համակարգել մշակույթի ոլորտում կրթական բաղադրիչը և կրթության ոլորտում մշակութային բաղադրիչը ոլորտային մարմինների աշխատանքներում՝ հստակ սահմանելով այդ մարմինների պարտավորություններն ու պատասխանատվությունը։ 
 • Գործունեության մշակութային բաղադրիչ ունեցող կազմակերպությունների (մեդիա միջոցներ, հեռարձակողներ, հրատարակիչներ և այլն) մշակութային քաղաքականության հստակեցում և որոշակի պատասխանատվության աստիճանի ամրագրում։ 
 • Ոլորտային կառավարման մեջ (ծրագրում, ֆինանսավորում) սահմանել տարբերակված ռեժիմներ պետության համար առաջնային նշանակության շերտերի և մշակութային կենցաղի արտահայտություն հանդիսացող իրողությունների դեպքում։

ՄԻՀԱԿ-Միասնական Հայրենիք Կուսակցություն logo ՄԻՀԱԿ-Միասնական Հայրենիք Կուսակցություն

 • Կուսակցությունն անհրաժեշտ է համարում լիովին վերանայել մշակույթի, մշակութային գործչի, մշակութային հաստատությունների դերը հասարակության և պետության մեջ՝ առաջ քաշելով արդարության, համերաշխության սկզբունքներն ու համապատասխան բովանդակությունը։ 
 • Լայն առումով, հակված ենք տեղային մշակույթը դիտարկել որպես համաշխարհային իրողությունների մաս և գործորդ։

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն logo «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն

 • Մշակութային կազմակերպություններին ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու ավելի լայն հնարավորությունների ընձեռում։
 • Պատմամշակութային հուշարձանների, թանգարանների և գրադարանների պահպանում ու բարեկարգում՝ տուրիստական հոսքերի ուղղորդում դեպի այդ հաստատություններ։
 • Մշակութային կազմակերպությունների շենքերի և շինությունների վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի ապահովում։ 
 • Մշակութային և գիտալուսավորչական հաղորդումների տեսակարար կշռի ավելացում հանրային հեռուստատեսության եթերում։
 • Մշակութային ժառանգության միջոցով արտասահմանում Հայաստանի դրական ընկալման ձևավորում։ 
 • Գրադարանային, թանգարանային, արխիվային, կինոֆոտո,  տեսանկարահանումների և ձայնային ֆոնդերի համալրում և հարստացում։
 • Թանգարանային ֆոնդի ցուցանմուշների պահպանության դրոշմապիտակավորման համակարգի ներդնում։ 
 • Պետական մշակութային գաղափարախոսության ստեղծում։
 • Մշակութային կառույցների կառավարման օրենքի փոփոխություն։
 • Մշակութային ենթակառուցվածքների ապակենտրոնացում՝ պահպանելով։
 • Հայաստանի մշակութային ամբողջականությունն ու մարզերում համաչափ զարգացման հնարավորությունը մշակույթի ազատականացում և անկախացում պետության հովանավորչությունից։
 • Մարզերում և մայրաքաղաքում ժամանակակից արվեստի կենտրոնների,  դպրոցների ստեղծում և վերագործարկում։ 
 • Մշակութային կենտրոնների ակտիվացում միջազգային հարթակներում:

Հանրապետություն կուսակցություն logo Հանրապետություն կուսակցություն

 • Ապահովել Հայաստանում բնակվող ազգային  փոքրամասնությունների ազգային, մշակութային և մյուս իրավունքների  պաշտպանությունը, նրանց մայրենի լեզվի, կրոնի և մշակույթի պահպանման ու  զարգացման հնարավորությունը: 
 • Մշակութային կենտրոնների գործունեության  արդյունավետության բարձրացման համար մշակել մարզային մշակութային կենտրոնների  բարելավման ծրագիր: 
 • Սպորտի բնագավառում մեր քաղաքականության հիմնական ուղղվածությունը սպորտային  խմբակներում և մարզադպրոցներում ընդգրկվածության հասանելիությունն է և  զարգացման ծրագրերին համայքային մարզադպրոցների ներգրավվածությունը:

«Հայոց Հայրենիք» կուսակցություն logo «Հայոց Հայրենիք» կուսակցություն

 • Կֆինանսավորվեն երիտասարդ կատարողների արտասահմանյան հյուրախաղերը, կխրախուսվեն անձնապես

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն logo «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն

 • Պետությունն իր հիմնարար խնդիրներից մեկը պետք է համարի օրենսդրական համապատասխան դաշտի ձևավորմամբ ազգային մշակույթի դերի արժևորման և զարգացման նպաստավոր պայմանների ստեղծումը:

«Քաղաքացու Որոշում» սոցիալ դեմոկրատական կուսակցություն logo «Քաղաքացու Որոշում» սոցիալ դեմոկրատական կուսակցություն

 • Մենք անհրաժեշտ ենք համարում լիովին վերանայել մշակույթի, մշակութային գործչի, մշակութային հաստատությունների դերը հասարակության և պետության մեջ` առաջ քաշելով արդարության, համերաշխության սկզբունքներն ու համապատասխան բովանդակությունը։ Արվեստի և մշակույթի դերակատարը լիարժեք պետք է ներգրավված լինի հասարակական գործերում և իր մասնագիտական կարողությունները ներդնի՝ վերլուծելու, հարցադրելու մեր կյանքն ու առօրյան, նախանշելու զարգացման հեռանկարները: 
 • Լայն առումով, մենք հակված ենք տեղային մշակույթը դիտարկելու որպես համաշխարհային իրողությունների մաս և դերակատար։ Հայ մշակույթը պետք է բաց լինի աշխարհի առաջ և միաժամանակ այնքան արժեքավոր լինի, որ աշխարհն էլ վերցնելու բան ունենա հայաստանյան բազմամշակույթ միջավայրից։ 
 • Այս առումով մենք առանձնացնում ենք հետևյալ առաջնահերթությունները և դրանցից բխող գործողությունների հաջորդականությունը:

«Վերելք» կուսակցություն logo «Վերելք» կուսակցություն

 • Պետությունը պետք է ստանձնի մշակույթի ոլորտի երևելիներին միջազգային ճանաչման հասցնելու պատասխանատվությունը, նրանց ստեղծագործությունները շուկա հանելու, եկամտաբեր դարձնելու նախաձեռնությունը:
 • Մշակույթի և արվեստի ոլորտում պետական քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի Հայաստանի մշակութային և ստեղծագործական կյանքում քաղաքացիների (նախևառաջ՝ երեխաների, պատանիների և երիտասարդների) առավել լայն ընդգրկմանը: Դրա ապահովման համար կարևոր է մշակույթի և արվեստի ազատությունն ու գեղարվեստական բազմազանությունը:

«Հայաստան» դաշինք logo «Հայաստան» դաշինք

 • Առաջնահերթ կարգով վերականգնելու ենք գյուղատնտեսության եւ մշակույթի նախարարությունները:
 • Որդեգրվելու է մշակույթի ոլորտի զարգացման բեկումնային ծրագիր եւ ռազմավարություն՝ նպատակ ունենալով հանրության բարոյահոգեբանական մթնոլորտի առողջացումը, հոգեւոր աղքատության հաղթահարումը, անհատի եւ հասարակության հոգեւոր-մշակութային զարգացման ինստիտուցիոնալ պայմանների ապահովումը, կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրումը, մշակութային ենթակառուցվածքների արդիականացումը, ստեղծագործական ներուժի բացահայտումն ու խթանումը։ 
 • Ազգային մշակույթի նկատմամբ ակնածանք ձեւավորող շարունակական ծրագրերով կանխվելու են հայ ինքնությանը սպառնացող վտանգները, բարձրացվելու են գեղարվեստական կրթության մակարդակն ու հասանե լիությունը, արդյունավորվելու է Սփյուռքի ներուժը։ 
 • Բարելավվելու է ոլորտի օրենսդրությունը, ինչը հնարավորություն կտա առավելագույնս պաշտպանել ազգային պատմամշակութային անշարժ հուշարձանները, զարգացնել թանգարանային գործը, գրադարաններն ու ժամանակակից արվեստը։ 
 • Պետությունը խրախուսելու եւ աջակցելու է ոչ պետական մշակութային կոլեկտիվներին, ինչպես նաեւ անհատներին՝ բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով նրանց համար՝ օգտագործելու մշակութային ենթակառուցվածքների եւ հաստատությունների հնարավորությունները։ 
 • Կմշակվեն հայկական մշակութային արտադրանքի արտահանման, միջազգայնացման, արվեստի շուկաներում դիրքավորման նոր մեխանիզմներ եւ քարտեզներ։ 
 • Կմշակվի Գիտական, կրթական եւ մշակութային Նվիրատվական անձեռնմխելի կապիտալով ֆոնդերի օրենսդրությունը։ Դա թույլ կտա շահութահարկի մինչեւ 5 տոկոսը փոխանցել այդ հիմնադրամներին՝ ընդգծելով պետության առաջնահերթությունը եւ խթանելով ներդրումները այդ ոլորտներում։ 
 • Մշակվելու եւ գործադրվելու է երիտասարդական պետական քաղաքակա նություն՝ միտված հայ երիտասարդի քաղաքացիական գիտակցության ձեւա վորմանը։ Նրա սոցիալական, տնտեսական, հոգեւոր-մշակութային լիարժեք իրացումն ու զարգացումը ապահովելու համար կստեղծվեն երաշխավորված պայմաններ եւ իրական հնարավորություններ։ 
 • Պետության հոգածության թիրախում են լինելու երիտասարդ ընտանիքների սոցիալական երաշխիքներն ու բնակարանային խնդիրները։ 
 • Մեծացվելու են սպորտի ֆինանսավորման ծավալները, բարելավվելու են մարզադպրոցների եւ ակումբների աշխատանքները, մարզիչների սոցիալական պայմանները: Միջազգային ասպարեզում հայ մարզիկների եւ ազգային հավաքականների պատշաճ մասնակցությունն ապահովելու նպատակով կարեւորվելու է պետության մասնակցային դերը։ 
 • Սպորտի ներուժը ծառայեցվելու է Հայաստանի միջազգային ճանա չելիությանը: